Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: sự cố server

Thông báo nghỉ lễ xả hơi cho nhân viên iClick tháng 7 năm 2016

Thông báo nghỉ lễ hè iClick đi du lịch xả hơi từ ngày 15/07 tới ngày 17/07/2016

Tác giả: quanly | Lúc: 17/07/16 23:48 | Lần sửa cuối: 17/07/16 23:48

Thông báo tạm ngưng thời gian ngắn để bảo trì Server iClick (khuya ngày 12/07/2016)

Thông báo bảo trì Server iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 21:12 | Lần sửa cuối: 12/07/16 21:12

Sự cố server sáng ngày 24/11/2015

Thông báo sự cố server, thành viên vui lòng chờ đợi. Thanks.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/11/15 10:12 | Lần sửa cuối: 24/11/15 10:12