Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: sửa lỗi không thêm được từ khóa

Cập nhật phiên bản sửa lỗi Click Keyword 1.0.7.9

Cập nhật phiên bản 1.0.7.9 để sửa lỗi không kiểm tra, không thêm được từ khóa trong Click Keyword.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/10/16 13:34 | Lần sửa cuối: 05/10/16 13:34

Không thêm được từ khóa (keyword) để Click Keyword

Một số windows server không chạy được Click Keyword cũng như thêm từ khóa để chạy Click Keyword. Sau đây là nguyên nhân và cách xử lý.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/06/16 16:00 | Lần sửa cuối: 08/06/16 16:00