Không thêm được từ khóa (keyword) để Click Keyword

Một số máy tính, VPS chạy hệ điều hành WINDOWS SERVER không thêm được từ khóa vì tiến trình kiểm tra TOP 100 không chạy.

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick
Bấm kiểm tra rồi nhưng tiến trình tìm vị trí không chạy.

Nguyên nhân vì trình duyệt dùng để xác định vị trí từ khóa là Internet Explorer (IE) nhưng mặc định hầu hết windows server thường ngăn IE truy cập một website, kể cả Google. Cụ thể khi mở trình duyệt IE lên và vào Google bạn sẽ thấy rất nhiều bảng cảnh báo hiện lên.

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick

Thuộc tính IE Enhanced Security (An ninh tăng cường) được bật cho IE thì trình duyệt IE không truy cập được tất cả trang web trừ khi thêm website đó vào mục chấp nhận.

Vì vậy, chỉ cần tắt thuộc tính IE Enhaced Security trên Windows Server thì Click Keyword iClick sẽ trở lại bình thường, chi tiết các tắt như sau:

Đối với Windows Server 2012

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick

Mở Server Manager lên.

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick

Chọn Local Sever.

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick

Tắt IE Enhanced Security bằng cách nhấn vào chữ On.

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick

Chọn Off.

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick

Nhấn OK để xác nhận.

Đối với windows Server 2008

Vào Server Manager trên Windows Server 2008

Vào Start > Server Manager.

Server Manager 2008

Server Manager trên Windows Server 2008.

Chọn nhóm Security Information, chọn link Configure IE ESC

Chọn nhóm Security Information có thẻ Configure IE ESC

Tắt Internet Explorer Enhanced Security

Tắt Internet Explorer Enhanced Security

Tắt mở lại IE và thử truy cập Google. Nếu truy cập bình thường thì bạn có thể tắt và mở Click Keyword để thử lại.

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick

IE đã cho phép truy cập website bình thường.

Không tìm được vị trí từ khóa Click Keyword iClick

Quá trình kiểm tra TOP 100 để thêm từ khóa chạy lại và bạn có thể thêm từ khóa bình thường.

IE được sử dụng một số công cụ của iClick không chỉ riêng Click Keyword, việc tắt Enhanced Security là cần thiết để duy trì các công cụ của iClick hoạt động bình thường.

Thân ái, iClick.

keyword click keyword click từ khóa clickkeyword keyword iclick tự động click từ khóa google sửa lỗi click keyword sửa lỗi không thêm được từ khóa không thêm được từ khóa không thêm được keyword

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 08/06/16 16:00 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 5,055

Hãy là người đầu tiên viết bình luận