Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: tác vụ cộng đồng

Tác vụ cộng đồng trong phần mềm Facebook Marketing

Tác vụ cộng đồng trong phần mềm Facebook Marketing là gì? Danh sách các tác vụ cộng đồng gồm có gì? Các khai báo fanpage và post trên fanpage để tăng like, rateing, review, nhận xét, comment, share, theo dõi, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 14/03/18 17:54 | Lần sửa cuối: 14/03/18 17:54

Thịt trong phần mềm Facebook Marketing

Thịt trong phần mềm Facebook Marketing là gì? Cày thịt như thế nào? Mua thịt như thế nào.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/03/18 17:45 | Lần sửa cuối: 14/03/18 17:45