Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: tạo tài khoản ftp

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

Các bước tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

Tác giả: quanly | Lúc: 07/10/16 16:16 | Lần sửa cuối: 07/10/16 16:16

Hướng dẫn khai báo và quản lý tài khoản FTP để upload ảnh lên Server trong iClick Editor

Hướng dẫn chi tiết cách khai báo tài khản FTP với iClick Editor để upload ảnh lên website.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/09/16 22:25 | Lần sửa cuối: 07/09/16 22:25