Hướng dẫn khai báo và quản lý tài khoản FTP để upload ảnh lên Server trong iClick Editor

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm viết bài iClick Editor


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.8
Lần cuối cập nhật: 25/02/2021 09:37
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm viết bài chuẩn SEO iClick Editor.

Xem chi tiết

Nội dung chính

 

Tài khoản FTP để làm gì?

Tài khoản FTP để quản lý từ xa dữ liệu website của bạn như upload ảnh, xóa file, thay source code... Tài khoản FTP thường được sử dụng qua các công cụ như FileZilla, iClick Editor cũng dùng tài khoản FTP để upload ảnh lên website để link ảnh trong bài viết là link website của bạn.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Tài khoản FTP.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

File Zilla sử dụng tài khoản FTP để quản lý website.

Kiểm tra tài khoản FTP trên website bạn đã có chưa?

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Vào link : ftp://domaincủabạn để xem khung đăng nhập tài khoản ftp đã có chưa.

Nếu chưa có có nghĩa là website bạn chưa kích hoạt quản trị qua tài khoản ftp hoặc tài khoản ftp chưa được tạo bạn làm theo các link hướng dẫn bên dưới:

Tạo tài khoản FTP với DirectAdmin

Nếu có rồi ta đăng nhập thử xem thế nào.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Đăng nhập vào username và password tài khoản FTP.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Đăng nhập vào bạn thấy dạng cây thư mục mà tài khoản FTP có thể quản trị.

Khai báo tài khoản FTP với iClick Editor

Tài khoản FTP khai báo với iCllick Editor với mục đích đưa ảnh bài viết lên website một cách nhanh nhất.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Khai báo tài khoản FTP để đưa ảnh bài viết lên website.

Chi tiết các bước như sau:

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Đăng nhập iClick Editor với tài khoản iClick (nếu chưa có thì tạo mới).

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Trên danh sách menu chọn nút Personal để quản lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Chọn quản lý tài khoản Ftp.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Bấm nút thêm để khai báo mới 1 tài khoản FTP.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Khai báo các thông tin domain, folder (để là . thì sẽ upload lên thư mục gốc, còn nếu muốn upload lên thư mục con thì để đường dẫn tới thu mục con), username và password.

Trong các phiên bản mới, iClick bổ sung thêm hai trường dữ liệu Find In FolderReplace Folder để bạn có thể cài đặt chính xác đường link dẫn tới ảnh mà bạn mong muốn trong một số trường hợp đặc biệt.

Phần mềm iClick Editor
Tìm và thay thế đường dẫn ảnh sau khi tải lên server.

Lấy ví dụ đơn giản: bạn muốn upload ảnh lên website A nhưng tài khoản FTP là của site B, sau khi upload ảnh lên thì link sẽ là: http://b.com/a.com/uploads/image.jpg. Nhưng link ảnh bạn muốn http://a.com/uploads/image.jpg vì vậy hai trường này sẽ giúp bạn làm việc đó. Bằng cách cấu hình tìm b.com/a.com thay bằng a.com hoặc tìm b.com/ thay bằng rỗng.

Phần mềm iClick Editor
Một cấu hình có cài đặt thay thế.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Chọn tài khoản FTP vừa thêm bấm Kiểm tra.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Ok. Tới đây là hoàn tất việc khai báo tài khoản FTP để upload ảnh lên chính webite của bạn.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Kiểm tra trên thư mục website đã thấy file upload thử nghiệm checkFTP.txt.

Chọn tài khoản FTP để upload ảnh

Sau khi khai báo 1 hoặc nhiều tài khoản FTP bạn phải chọn mặc định upload ảnh là lên website bạn chứ không phải local.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Vào cấu hình chọn Upload ảnh.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Chọn Trực tuyền vào chọn 1 tài khoản FTP để upload ảnh.

Bạn có thể khai báo nhiều tài khoản FTP khác nhau cho những website khác nhau. Mỗi khi viết bài cho website nào thì bạn chọn tài khoản FTP tương ứng để ảnh lên đúng website.

Cài đặt tài khoản FTP để upload ảnh bằng iClick Editor

Thông tin ảnh với đường link đúng với website khi chèn ảnh bằng iCLick Editor.

Chúc bạn thành công.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ chúng tôi.

Trân trọng, iClick

 

Nội dung chính

 

trình soạn thảo iclick editor cài đặt iclick editor tài khoản ftp tạo tài khoản ftp hướng dẫn khai báo tài khoản ftp với iclck editor trình soạn thảo bài viết chuẩn seo

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 07/09/16 22:25 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 4,949

Hãy là người đầu tiên viết bình luận