Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: tắt tiếng iclick

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.8

Chi tiết cập nhật phiên bản 1.0.8.8 cho phần mềm seo iClick. Khởi động chương trình tiếp thị liên kết.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/07/17 21:16 | Lần sửa cuối: 26/07/17 21:16

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.6

iClick 1.0.8.6 sửa những lỗi sau cập nhật 1.0.8.5. Đặc biệt trong phiên bản này iClick có thêm hai tính năng mới đó là: iClick Handler và cách tắt tiếng triệt để đối với các công cụ iClick khi chạy.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/04/17 23:42 | Lần sửa cuối: 17/04/17 23:42