Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: ten mien

Kiểm tra 10 điều này trước khi mua lại một domain đã được sở hữu

Tác giả: quanly | Lúc: 11/09/17 14:28 | Lần sửa cuối: 11/09/17 14:28

Liệu gTLD mới có ảnh hưởng đến thứ hạng trang WEB

Nhưng điều thú vị cần lưu ý một thực tế rằng tên miền keyword rich exact match đặc biệt là những tên miền có các từ khóa ở cuối thường có xu hướng xếp hạng tốt.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/05/16 14:32 | Lần sửa cuối: 17/05/16 14:32