Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: thông báo iclick

iClick nâng cấp phần mềm SMS Marketing lên VIP 2

Thông báo: iClick nâng gói VIP có thể sử dụng SMS Marketing lên VIP 2 (trước đây VIP 1). Tức là từ ngày có thông báo này để sử dụng bản quyền phần mềm SMS Marketing bạn phải đóng phí từ VIP 2 trở lên.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/17 15:14 | Lần sửa cuối: 21/09/17 15:14

Thông báo lịch nghỉ tết Tây

Xin thông báo iClick nghỉ tết tây từ ngày thứ 7 đến hết thứ 2 tuần sau...

Tác giả: quanly | Lúc: 30/12/16 04:02 | Lần sửa cuối: 30/12/16 04:02