Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: thông tin khôi phục

Lưu thông tin đăng nhập gmail ở máy tính của bạn

Vì lý do an toàn cho tài khoản gmail của bạn thì phần mềm Seo Youtube, Google Maps sẽ không lưu mật khẩu Gmail ở máy chủ nữa mà lưu ở máy tính của bạn. Mật khẩu và thông tin khôi phục của Gmail sẽ được lưu ra file trên máy tính của bạn.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/12/18 11:31 | Lần sửa cuối: 24/12/18 11:31