Lưu thông tin đăng nhập gmail ở máy tính của bạn

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Seo Youtube, Google Maps


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.8.4
Lần cuối cập nhật: 19/02/2023 09:47
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Tăng tương tác cho Youtube (sub, view, like, comment), Google Maps (review, rating, click chỉ đường, click website)

Xem chi tiết

Từ phiên bản 1.1.1.2 trở đi vì lý do an toàn cho tài khoản gmail của bạn thì phần mềm Seo Youtube, Google Maps sẽ không lưu mật khẩu Gmail ở máy chủ nữa mà lưu ở máy tính của bạn. Mật khẩu và thông tin khôi phục của Gmail sẽ được lưu ra file trên máy tính của bạn.

Cụ thể là file: lstThongTinDangNhapGmail.dng được lưu trong thư mục dữ liệu phần mềm, bạn có thể copy file này trong trường hợp sử dụng nhiều máy tính. Mật khẩu trong file này cũng lưu dưới dạng mã hóa nên rất an toàn. Lưu ý vì file này lưu ở ổ đĩa cài win nên sẽ bị mất khi cài win - vì vậy bạn cần sao lưu file này lại.

Lưu thông mật khẩu gmail trên máy tính
File lưu mật khẩu và thông tin khôi phục của Gmail.

Ưu điểm của việc lưu mật khẩu ra file là gì danh sách gmail bạn được an toàn, không một nơi nào khác lưu mật khẩu gmail của bạn ngoại trừ máy tính của bạn. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là khi đổi máy thì cần khai báo lại hoặc chép file này sáng máy mới.

Phần mềm kiểm tra nếu có gmail chưa có mật khẩu thì sẽ yêu cầu bạn khai báo. Có hai cách để bạn khai báo:

  • Vào mục quản lý gmail để khai báo mật khẩu, thông tin khôi phục nếu có.
  • Chuyển file lưu mật khẩu và thông tin khôi phục từ máy khác sang.

Khai báo mật khẩu và thông tin khôi phục cho từng gmail:

Lưu thông mật khẩu gmail trên máy tính
Phần mềm yêu cầu bạn khai báo mật khẩu của nhưng Gmail chưa khai báo.

Lưu thông mật khẩu gmail trên máy tính
Vào từng Gmail để bổ sung mật khẩu và thông tin khôi phục nếu có.

Lưu thông mật khẩu gmail trên máy tính
Hoặc chọn thay đổi thông tin cho nhiều gmail cùng lúc.

Copy file lưu đầy đủ thông tin từ máy khác sang:

Lưu thông mật khẩu gmail trên máy tính
Vào thư mục dữ liệu phần mềm.

Lưu thông mật khẩu gmail trên máy tính
Sao chép file từ máy cũ sang máy mới. Sau đó khởi động lại phần mềm.

Vì lý do an toàn cho danh sách gmail bạn khai báo cho iClick nên chúng tôi phải áp dụng phương pháp này. Hãy nhớ thường xuyên sao lưu file lưu mật khẩu và thông tin khôi phục để tránh bị mất hay phải tốn nhiều thời gian để khai báo lại.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công, iClick.

bảo trì phần mềm seo youtube đánh cắp tài khoản gmail thư mục dữ liệu thông tin khôi phục

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 24/12/18 11:31 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 7,827

Hãy là người đầu tiên viết bình luận