Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: thư mục dữ liệu

Xử lý tràn ổ đĩa C: khi khai báo quá nhiều Gmail cày thịt

Hướng dẫn xử lý khi các thư mục profile của các gmail đăng nhập để cày thịt làm tràn ổ đĩa cài Win - gây ra chậm máy.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/04/19 12:14 | Lần sửa cuối: 17/04/19 12:14

Lưu thông tin đăng nhập gmail ở máy tính của bạn

Vì lý do an toàn cho tài khoản gmail của bạn thì phần mềm Seo Youtube, Google Maps sẽ không lưu mật khẩu Gmail ở máy chủ nữa mà lưu ở máy tính của bạn. Mật khẩu và thông tin khôi phục của Gmail sẽ được lưu ra file trên máy tính của bạn.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/12/18 11:31 | Lần sửa cuối: 24/12/18 11:31