Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: user agent string

Cách lấy User Agent của trình duyệt

Hướng dẫn cách lấy user agent của trình duyệt web: chrome, firefox, cốc cốc,...

Tác giả: quanly | Lúc: 03/03/21 14:09 | Lần sửa cuối: 03/03/21 14:09

Đổi User Agent trong phần mềm Reset USB 3G

Đổi user agent cho trình khi thực hiện mỗi tác vụ của phần mềm Reset USB 3G giúp bạn tăng tính thực tế cho tác vụ. User agent sẽ được lấy ngẫu nhiên trong một danh sách có sẵn, bạn có thể bổ sung danh sách này.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/03/18 18:34 | Lần sửa cuối: 18/03/18 18:34

Xử lý lỗi về vấn để thay đổi user agent trong phiên bản 1.0.6.9

Change user agent trong phiên bản 1.0.6.9 đã gây ra khá nhiều lỗi không mong muốn. Quanly xin lỗi tất cả thành viên vì không test kỹ lưỡng trước khi update. Giờ đây tính năng thay đổi user agent tạm thời ngưng để đảm bảo hệ thống iClick chạy ổn định. Lỗi sẽ được chính thức khắc phục trong phiên bản 1.0.7.0 sắp tới.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/07/15 20:17 | Lần sửa cuối: 08/07/15 20:17

iClick áp dụng CHANGE USER AGENT từ bảng 1.0.6.9

iClick 1.0.6.9 áp dụng thay đổi user agent mỗi lần view và click.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/07/15 02:18 | Lần sửa cuối: 07/07/15 02:18