Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: website iclick

Website iClick sử dụng giao diện mới

Từ đầu tháng 12/2019 chúng tôi đã bắt đầu sử dụng giao diện mới cho website. Website vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển. Rất mong sự thông cảm và ủng hộ của các bạn.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/12/19 16:13 | Lần sửa cuối: 19/12/19 16:13

iClick đưa vào hoạt động website mới seoiclick.com

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng của thành viên, iClick đã đưa vào hoạt động website mới seoiclick.com. Website này hoạt động song song với website cũ. Website đang trong quá trình xây dựng và phát triển nên còn khá nhiều thiếu sót.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/17 09:19 | Lần sửa cuối: 06/02/17 09:19