Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: windows server

Hướng dẫn cài .NET 3.5SP1 trên windows server 2012 để chạy iClick

Hướng dẫn cài .NET 3.5 SP1 trên windows server 2012 để có thể chạy iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/11/15 09:19 | Lần sửa cuối: 05/11/15 09:19