Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: xử lý bom hàng

Cập nhật phiên bản 1.1.1.9 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.9 của phần mềm LiveStream Pro. Phiên bản này ngoài sửa lỗi còn có bổ sung nhiều tính năng mới rất hay. Bạn nâng cấp lên bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/10/18 13:51 | Lần sửa cuối: 08/10/18 13:51

Xử lý BOM HÀNG với phần mềm Livestream Pro

Hướng dẫn lên danh sách SĐT chuyên bom hàng với phần mềm LiveStream Pro để phần mềm cảnh báo mỗi khi có bình luận mới hoặc lưu khách hàng mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/10/18 12:28 | Lần sửa cuối: 08/10/18 12:28

Cập nhật phiên bản 1.1.1.8 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.8 phần mềm LiveStream Pro: sửa lỗi và cập nhật nhiều tính năng mới. Vui lòng nâng cấp phần mềm lên phiên bản này và xem chi tiết trong bài viết.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/09/18 13:05 | Lần sửa cuối: 15/09/18 13:05