Cách gõ dấu xuyệt đứng (|) trên bàn phím

Dấu xuyệt đứng (gạch đứng) là một ký tự trên bàn phím: | . Dấu này được iClick hiểu là "hoặc" và sử dụng trong các mục đích sau:

  • Trộn nội dung: ví dụ {tôi|tui|mình} là một cụm chức các từ đồng nghĩa cách nhau bằng dấu |
  • Viết biểu thức regex: ví dụ (m|k|c)(\s)*(\d){1,3} là biểu thức bắt mã hàng trong phần mềm Livestream Pro, trong đó mã hàng bắt đầu bằng chữ cái: M hoặc K hoặc C.

Gõ dấu xuyệt đứng như thế nào?

Gõ dấu gạch đứng trên bàn phím
Vị trí dấu là ký tự xuyệt đứng |.

Vì ký tự này nằm trên nên để gõ bạn cần ĐÈ nút SHIFT rồi bấm \.

Gõ dấu gạch đứng trên bàn phím
Cách gõ dấu xuyệt đứng.

Chúc bạn thành công, iClick.

biểu thức bắt mã hàng biểu thức regex dấu xuyệt đứng dấu xổ đứng dấu gạch đứng dấu xổ dọc

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 25/06/19 11:26 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 133,235

Hãy là người đầu tiên viết bình luận