Cập nhật phiên bản 1.1.3.8 phần mềm LiveStream Pro

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm chốt đơn Livestream Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.2.3.0
Lần cuối cập nhật: 30/01/2024 03:23
Dùng thử 5 ngày
Bản quyền: CẤP 4
Phần mềm chạy hệ điều hành windows+Ứng dụng chạy với điện thoại Android | Kiểu phần mềm Windows kết hợp ứng dụng trên điện thoại: Android

Phần mềm hỗ trợ bán hàng Livestream đa nền tảng: Facebook, TikTok, Shopee, Shoplive. Phần mềm quét bình luận, chia sẻ, lưu khách hàng, chốt đơn, in ấn, báo cáo, thống kê, kết nối ĐVGH...

Xem chi tiết

Nội dung chính

 


Phần mềm Livestream Pro phiên bản 1.1.3.8

Phiên bản 1.1.3.8 phần mềm Livestream Pro có những thay đổi sau:

 • Đánh dấu mua hàng bằng cách đặt nhãn bình luận bằng phím nóng
 • In danh sách bình luận trên giấy 80mm
 • Cập nhật danh sách địa phương mới nhất
 • Hạn chế lỗi tắt phần mềm khi đang lấy bình luận
 • Sửa lỗi và một số tối ưu khác.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Phần mềm Livestream Pro phiên bản 1.1.3.8.

Để lên phiên bản này, bạn chỉ cần bấm UPDATE để nâng cấp. Nếu không nâng cấp được vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Dưới đây là chi tiết những thay đổi trong phiên bản 1.1.3.8:

Đánh dấu bình luận mua hàng bằng cách đặt nhãn

Mỗi bình luận ta có thể đặt nhãn tùy ý vì vậy ta có thể tận dụng cách đặt nhãn để đánh dấu bình luận mua hàng, sau này lọc lại để chốt đơn.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Đặt nhãn bình luận.

Bạn có thể đặt nhãn bình luận theo phím nóng để tăng tốc tối đa.

Bật cho phép dùng phím nóng để đặt nhãn bình luận.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Vào cấu hình lấy bình luận, chốt đơn.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Bật cho phép sử dụng phím nóng để đặt nhãn bình luận.

Cài đặt phím nóng cho từng nhãn bình luận.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Vào Quản lý > Khác > Nhãn bình luận.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Bấm sửa để cài đặt phím nóng tùy ý. Như trên hình thì mỗi khi đặt nhãn CHỐT thì bấm phím C trên bàn phím.

Cài đặt tự lưu khách hàng + in nhãn đặt hàng mỗi khi đặt nhãn CHỐT.

Trong các nhãn bình luận có một nhãn đặt biệt là nhãn CHỐT mà bạn tự chọn, mỗi khi nhãn này được đặt thì ta có thể cài đặt thêm: lưu khách hàng + in nhãn bình luận (tương đương với tác vụ double-click vào tên facebook).

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Lưu khách hàng và in nhãn đặt hàng mỗi khi đặt nhãn CHỐT cho bình luận.

Trích lọc, gom nhóm theo nhãn bình luận

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Lọc nhãn bình luận: CHỐT.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Nhóm theo những người đã được đặt nhãn CHỐT.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
In danh sách bình luận đã được đặt nhãn CHỐT ra giấy 80mm.

In danh sách bình luận trên giấy 80mm

Bạn có thể in danh sách bình luận ra giấy 80mm. Tính năng này giúp bạn in hàng loạt bình luận ra giấy cuộn 80mm bằng máy in nhiệt để đưa nhân viên chốt hoặc đọc tên khách hàng mua hàng.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
In danh sách bình luận với giấy A4 và giấy 80mm.

Cài đặt để in gồm có:

 • Cách sắp xếp
 • In tất cả hay in TOP N bình luận đầu
 • Đặt tên phiếu in, tên livestream, size chữ in ra
 • Chọn các trường dữ liệu sẽ in và nhãn của các trường dữ liệu.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Cài đặt để in bình luận trên giấy 80mm.

Những cấu hình cài đặt này sẽ được lưu lại cho những lần sau.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Chọn trường dữ liệu in và đặt nhãn cho mỗi trường.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Lưu lại cấu hình trường dữ liệu in và nhãn cho mỗi trường.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Nút xem trước khi in và in ngay.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Mẫu in danh sách bình luận 80mm.

Cài đặt máy in

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Cài đặt máy in và kích thước in biễu mẫu danh sách bình luận.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Chọn biểu mẫu, click phải để đặt máy in; Biểu mẫu có kích thước giấy là 80mm nên chọn máy in nhiệt K80.

Trích lọc và chọn danh sách bình luận cần in

Để in đúng danh sách bình luận mong muốn bạn cần trích lọc danh sách bình luận trước khi in.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Trích lọc danh sách bình luận trước khi in.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Ví dụ lọc những bình luận mua hàng mã M1 sau đó chọn in tất cả những bình luận lọc được.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Ví dụ lọc những bình luận đã được CHỐT ĐƠN và có mã là M1 > Rồi mới chọn in danh sách bình luận lọc được.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Lọc những bình luận có nhãn là CHỐT rồi mới in danh sách những bình luận này.

Tính năng in danh sách bình luận ra giấy 80mm có thể kết hợp cách đánh dấu nhãn cho bình luận bằng PHÍM NÓNG để giúp bạn CHỐT ĐƠN nhanh chóng.

Bạn nên thanh lọc những bình luận trùng hoặc bình luận vô ích trước khi in để tiết kiệm giấy.

Ngoài ra in tất cả những dòng bình luận hiện thị thì bạn cũng có thể chọn in những dòng bình luận đang ĐƯỢC CHỌN.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Chọn những dòng bình luận cần in > Chọn in những bình luận đang chọn với giấy K80.

Xem thêm cách chọn nhiều dòng.

Cập nhật danh sách địa phương Việt Nam mới nhất

Danh sách địa phương (tỉnh thành; quận huyện; phường xã) trong phần mềm là từ năm 2011 nên cập nhật không đúng tình trạng hiện tại. Vì vậy bản nâng cấp này đã bổ sung đầy đủ các địa phương còn thiếu hoặc đã thay đổi giúp bạn có thể cập nhật địa chỉ khách hàng phân cấp chính xác.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Cập nhật danh sách địa phương Việt Nam đầy đủ.

Cụ thể là danh sách địa phương gồm có:

 • 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
 • 713 quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tính
 • 11.160 xã/phường/thị trấn.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Danh sách địa phương 3 cấp ở Việt Nam hiện nay.

Lưu ý: danh sách mới cập nhật này chỉ áp dụng cho ai cài phần mềm Livestream Pro lần đầu kể từ bản 1.1.3.8 trở đi. Những người dùng cũ không thể cập nhật lên danh sách địa phương mới này dù có update lên phần mềm lên 1.1.3.8 - Nguyên nhân là dữ liệu tỉnh thành rất lớn và sau chừng đó thời gian danh sách đã thay đổi đi rất nhiều nên iClick không thể biết phải bổ sung cái nào, bỏ cái nào, sửa cái nào.

Đối với người dùng cũ có hai phương pháp để cập nhật danh sách địa phương mới:

 1. Xóa hết danh sách địa phương cũ, đồng nghĩa phải xóa hết địa chỉ phân cấp đã gán cho khách hàng trước đây. Sau đó cập nhật lại danh sách địa phương mới (Liên hệ để được chúng tôi giúp bạn cập nhật theo cách này).
 2. Tự sửa danh sách địa phương cũ.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Tự quản lý danh sách địa phương.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Thêm sửa xóa địa phương tùy ý.

Những thay đổi khác

Ngoài ra phần mềm có những sửa đổi khác như sau:

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Click phải lên bình luận để hủy đơn nhanh chóng.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Thể hiện bình luận đang chọn.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Cài đặt in nhãn đặt hàng hoặc không khi double-click vào Tên Facebook (hay CHỐT bằng nhãn bình luận).

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Cho phép cài đặt biểu thức bắt mã ngay khi quản lý danh sách mặt hàng sẽ bán.

Nâng cấp phần mềm chốt đơn phiên bản 1.1.3.8
Cải thiện tính năng chọn nhanh danh sách mặt hàng sẽ bán từ livestream cũ.

Và một số sửa đổi khác...

Nếu nâng cấp lên phiên bản 1.1.3.8 gặp lỗi hoặc cần hỗ trợ gì thêm, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Chúc bạn có nhiều đơn hàng, iClick.

 

Nội dung chính

 

phần mềm chốt đơn trên live phần mềm chốt đơn trên livestream chốt đơn hàng live stream bán hàng livestream facebook chốt đơn livestream phần mềm livestream pro nâng cấp phần mềm livestream pro nhãn bình luận 1.1.3.8 in danh sách bình luận phần mềm chốt đơn livestream

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 24/06/19 16:58 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 20,606

Hãy là người đầu tiên viết bình luận