Cập nhật phần mềm GMAIL CHECKER phiên bản 1.0.9.0

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Gmail Checker


Tạm ngưng (Phần mềm tạm ngưng vì Google chặn không cho login Gmail vào trình duyệt tự động. The software is suspended because Google prevents Gmail login from the browser automatically.)
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 17/11/2018 00:39
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Kiểm tra khả năng đăng nhập của danh sách Gmail.

Xem chi tiết

Nội dung chính

Cập nhật phần mềm kiểm tra danh sách Gmail + Password và đổi mật khẩu hàng loạt tài khoản Gmail: Gmail Checker phiên bản 1.0.9.0

Nhập danh sách Gmail thông minh

Với phiên bản mới này bạn thêm danh sách Gmail + Password nhanh hơn vì phần mêm sẽ nhận ra bổ sung @gmail.com vào đuôi khi cần, phần mềm cũng hỗ trợ tách giữa gmail và mật khẩu bằng ký tự TAB khi bạn copy danh sách này từ file Text vào phần mềm.

Nâng cấp phần mềm Gmail Checker

Nhập nhanh danh sách Gmail và mật khẩu vào phần mềm.

Nâng cấp phần mềm Gmail Checker

Copy dễ dàng từ file Text.

Hỗ trợ xuất danh sách Gmail và mật khẩu ra file Text.

Trong bản cập nhật này bổ sung thêm một trường hợp xuất ra file Text. Như vậy bạn có thể xuất danh sách ra ba dạng: file excel, file text, file đặc trưng.

Nâng cấp phần mềm Gmail Checker

Bổ sung trường hợp export ra file text.

Nâng cấp phần mềm Gmail Checker

File text export ra có phân cách giữa Gmail và Password bằng dấu xuyệt đứng (|) vì vậy dễ dàng import trở lại.

Liên hết giữa kiểm tra và đổi mật khẩu Gmail

Bạn dễ dạng liên kết giữa hai phần kiểm tra và đổi mật khẩu ví dụ: chuyển những Gmail đăng nhập OK qua chạy đổi mật khẩu và ngược lại chuyển danh sách những gmail đã đổi mật khẩu thành công qua lại kiểm tra khả năng đăng nhập với mật khẩu mới.

Nâng cấp phần mềm Gmail Checker

Xuất những dòng đăng nhập OK để đổi mật khẩu.

Nâng cấp phần mềm Gmail Checker

Xuất những dòng đổi mật khẩu thành công để qua kiểm tra với mật khẩu mới.

Lưu tạm mỗi sau mỗi thao tác

Để tránh tình trạng phần mềm tắt giữa chừng mất dữ liệu phiên bản mới cập nhật tính năng lưu tạm mỗi tác vụ như kiểm tra xong 1 gmail thì lưu hoặc thực hiện đổi mật khẩu thì lưu.

Nâng cấp phần mềm Gmail Checker

Lưu tạm tránh mất dữ liệu.

Phần mềm mở lên sẽ lấy dữ liệu đúng lần lưu tạm cuối cùng, tránh mất dữ liệu.

Thêm delay sau RESET USB 3G

Tùy theo USB 3G mà tốc độ nối lại mạng sau khi RESET nhanh hay chậm vì vậy chúng tôi thêm cấu hình thời gian chờ trong thời điểm này để người dùng tự cấu hình.

Nâng cấp phần mềm Gmail Checker

Thêm delay thời gina sau khi RESET USB 3G.

 

Trên đây là tất cả những cập nhật trong phiên bản 1.0.9.0 của phần mềm Gmail Checker. Hi vọng phần mềm giúp bạn tốt hơn trong công việc. Hãy đóng phí ủng hộ iClick để phần mềm phát triển hơn.

Trân trọng iClick.

Nội dung chính

 

reset usb 3g reset dcom 3g phần mềm reset usb 3g check list gmail pass gmail checker kiểm tra danh sách gmail password tools đổi password google account tools check link gmail pass tools change password gmail cập nhật gmail checker 1.0.9.0 change ip việt nam

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 23/05/17 10:49 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 10,376

Hãy là người đầu tiên viết bình luận