Lỗi khi khai báo USB3 trong phần mềm Reset USB 3G

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Reset USB 3G


Tạm ngưng (Phần mềm ngưng vĩnh viễn vì quá ít người dùng.)
Phiên bản: 1.1.1.7
Lần cuối cập nhật: 07/11/2023 08:45
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm reset USB 3G để đổi IP và thực hiện tự động theo kịch bản.

Xem chi tiết

Trong phần mềm Reset USB 3G sau khi cắm USB 3G vào bạn phải khai báo mạng Dial-up với phần mềm. Trường hợp bạn cắm nhiều USB thì khai báo tương ứng từng đó mạng Dial-up.

Khai báo mạng dial-up reset usb 3G

Quản lý mạng Dial-up.

Khai báo mạng dial-up reset usb 3G

Gặp lỗi: mạng Dial-up đã có, không thể khai báo cùng tên.

Do đã có mạng dial-up cùng tên (trong trường hợp trên là Viettel) nên bạn không thể tạo mới được, như vậy có hai cách để xử lý.

1. Đặt tên mới không bị trùng
2. Xóa mạng Dialup cũ đi.

Khai báo mạng dial-up reset usb 3G

Đổi lại tên mạng dial-up.

Khai báo mạng dial-up reset usb 3G

Click phải lên biểu tượng mạng trên taskbar chọn Open Netword and Sharing Center.

Khai báo mạng dial-up reset usb 3G

Chọn Change adapter settings.

Khai báo mạng dial-up reset usb 3G

Xóa mạng Dial-up đã có.

Sau đó bạn tạo lại sẽ thành công.

Cần hỗ trợ thêm về phần mềm Reset USB 3G vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công.

phần mềm click keyword code change ip usb 3g reset usb 3g reset dcom 3g phần mềm click adwords tool click adwords mạng dial-up

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 04/08/17 15:52 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 6,468

Hãy là người đầu tiên viết bình luận