Đăng nhập facebook bằng Cookie với phần mềm Facebook Marketing

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Facebook Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.5.7
Lần cuối cập nhật: 06/05/2024 11:48
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Thực hiện tự động hóa và hàng loạt các tác vụ trên facebook.

Xem chi tiết

Nội dung chính


Đăng nhập Facebook bằng Cookie

Từ phiên bản 1.1.4.4 trở đi phần mềm Facebook Marketing cho phép bạn đăng nhập tài khoản facebook bằng Cookie.

Việc đăng nhập bằng Cookie sẽ nhanh, an toàn, đỡ bị checkpoint so với cách đăng nhập bằng mật khẩu.

Sau khi đăng nhập bằng Cookie thì tài khoản facebook đó cũng sẽ lưu trữ dưới dạng Profile tương tự đăng nhập mật khẩu.

Xem hướng dẫn cách lấy Cookie từ trình duyệt đã đăng nhập sẵn Facebook.

Khai báo Cookie để đăng nhập Facebook

Bạn có thể khai báo Cookie ở những vị trí sau trong phần mềm:

Khai báo cookie khi thêm tài khoản facebook mới

Sử dụng cookie để đăng nhập Facebook trong phần mềm Facebook Marketing
Chọn đăng nhập bằng Cookie.

Sửa/bổ sung Cookie đối với tài khoản Facebook đã khai báo

Có 2 cách để sửa/bổ sung cookie cho tài facebook đã khao báo:

Cách 1:

Sử dụng cookie để đăng nhập Facebook trong phần mềm Facebook Marketing
Từ giao diện sửa tài khoản facebook > chọn link Thông tin thêm > cập nhật Cookie.

Cách 2:

Sử dụng cookie để đăng nhập Facebook trong phần mềm Facebook Marketing
Click phải lên tài khoản facebook cần cập nhật Cookie > Chọn menu Đặt cookie đăng nhập Facebook.

Đăng nhập facebook để kiểm tra post/group khi thêm

Khi thêm bài post hay group thì phần mềm yêu cầu đăng nhập Facebook để kiểm tra link - thì bạn cũng có thể sử dụng Cookie để đăng nhập. Có 2 cách để làm điều này:

Cách 1: nhập sẵn cookie trước.

Sử dụng cookie để đăng nhập Facebook trong phần mềm Facebook Marketing
Nhập sẵn Cookie trước sau đó bấm Kiểm tra.

Cách 2: bổ sung Cookie ngay quá trình trình duyệt Chrome đang yêu cầu đăng nhập Facebook.

Sử dụng cookie để đăng nhập Facebook trong phần mềm Facebook Marketing
Double click vào icon khi có thông báo đăng nhập Facebook. Sau khi nhập trình duyệt Chrome sẽ tự đăng nhập Facebook.

Lưu ý khi đăng nhập facebook bằng Cookie

Sử dụng Cookie để đăng nhập Facebook cần lưu ý:

  • Nên lấy Cookie từ trình duyệt Chrome đã đăng nhập sẵn Facebook, Facebook từng hoạt động lâu dài càng tốt vì trình duyệt tự động của phần mềm cũng là Chrome.
  • Nên lấy Cookie và nhập Cookie từ 1 máy tính hoặc trong cùng một mạng nội bộ để có chung địa chỉ IP.
  • Có thể có thông báo của Facebook về việc sử dụng Cookie từ một trình duyệt lạ, bạn nên bỏ qua thông báo này hoặc báo cho Facebook biết đó là chính bạn.
  • Cookie bạn nhập vào phần mềm được lưu trữ ở máy tính bạn, không lưu trữ ở bất cứ nơi nào khác.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công, iClick.


Nội dung chính

lấy cookie facebook marketing phần mềm facebook marketing cookie đăng nhập facebook đăng nhập facebook bằng cookie

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 11/03/21 23:06 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 6,485

Hãy là người đầu tiên viết bình luận