Đánh dấu đã đọc cho tất cả mail trong INBOX (GMAIL)

Một số Gmail nhận quá nhiều thư, hầu hết là SPAM, hộp thư đến có khi báo 2000 hay 3000 thư chưa độc hoặc nhiều hơn nữa. Làm sao để đánh dấu tất cả thư trong hộp thư đến là đã đọc. Làm từng cái thì rất mất thời gian, làm từng trang (50 mail mỗi trang) cũng khá mất thời gian. Sau đây iClick xin chỉ bạn cách thực hiện đánh dấu đã đọc tất cả thư trong hộp thư đến.

Check đã đọc tất cả inbox Gmail

Thư chưa đọc quá nhiều, gây khó trong việc quản lý Gmail.

Check đã đọc tất cả inbox Gmail

Lọc những email chưa đọc trong INBOX bằng keyword: is:unread label:inbox (hoặc bỏ label:inbox đi thì lọc trong tất cả hộp mail)

Check đã đọc tất cả inbox Gmail

Chọn tất cả thư thể loại này (50 cái).

Check đã đọc tất cả inbox Gmail

Google thông báo là đã chọn 50 cái và bạn có muốn chọn tất cả email tương tự không? Bạn chọn tất cả.

Check đã đọc tất cả inbox Gmail

Vậy là tất cả email chưa đọc trong INBOX đã được chọn.

Check đã đọc tất cả inbox Gmail

Bước cuối cùng là chọn: Đánh dấu là đã đọc cho tất cả email đang chọn.

Check đã đọc tất cả inbox Gmail

Xác nhận tác vụ hàng loạt: OK.

Check đã đọc tất cả inbox Gmail
Quá trình sẽ mất ít nhiều thời gian tùy theo số lượng email chưa đọc của bạn.

Check đã đọc tất cả inbox Gmail

Hoàn tất hộp thư bạn như mới.

Với các hộp khác như SPAM cách làm tương tự. Chúc bạn thành công.

hướng dẫn sử dụng gmail inbox thư đã đọc đánh dấu thư đã đọc

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 12/06/17 09:33 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 12,277

Bài viết liên quan

Hãy là người đầu tiên viết bình luận