Đẩy dữ liệu lên app Vòng Quay Trúng Thưởng qua API

Bài viết nói về phần mềm:

Vòng quay trúng thưởng


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.0.2
Lần cuối cập nhật: 01/01/2021 00:00
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Ứng dụng chạy với điện thoại Android hoặc Ứng dụng chạy với điện thoại iPhone | Kiểu ứng dụng điện thoại: Android hoặc iOS/iPhone/iPad

Ứng dụng vòng quay trúng thưởng giúp bạn chọn ngẫu nhiên một hoặc vài người trúng thưởng từ một danh sách dự thưởng.

Xem chi tiết

Bạn có thể đẩy dữ liệu lên app vòng quay trúng thưởng bằng API tức là bạn có thể tham gia quay trúng thưởng với bất cứ sản phẩm nào của mình như web, app, phần mềm,...

Đẩy dữ liệu lên app vòng quay trúng thưởng thông qua API
API đẩy dữ liệu lên app vòng quay trúng thưởng.

Dưới đây là mô tả về API này.

Dữ liệu là chiến dịch quay trúng thưởng gồm có các trường dữ liệu sau:

CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CHIẾN DỊCH
TênKiểuLưu ý
Tên Chiến DịchTenChienDichStringmax 100 ký tự
Ghi ChúGhiChuStringmax 150 ký tự
Nhãn Giá Trị SốNhanGiaTriSoStringmax 30 ký tự
Nhãn Giá Trị ChữNhanGiaTriChuStringmax 30 ký tự
Nguồn TạoNguonTaoIntegermặc định là 3
Danh sách Dự ThưởngDanhSachDuThuongArray

kiểu xem bảng dưới,
tối thiểu 2 dự thưởng
tối đa 10.000 dự thưởng.


CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU DỰ THƯỞNG
TênKiểuLưu ý
Tên Người Dự ThưởngTenNguoiDuThuongStringmax 100 ký tự
Link ẢnhLinkAnhDaiDienStringmax 200 ký tự
Giá Trị SốGiaTriSoIntegerallow null
Giá Trị ChữGiaTriChuStringmax 100 ký tự,
allow null

Đẩy lên bằng HTTP POST với:

Một ví dụ trên Postman:

Đẩy dữ liệu lên app vòng quay trúng thưởng thông qua API
Post, Url và truyền token trong header.

Đẩy dữ liệu lên app vòng quay trúng thưởng thông qua API
Body truyền Json dữ liệu.

Đẩy dữ liệu lên app vòng quay trúng thưởng thông qua API
Response trả về 200 và Json của chiến dịch.

Đẩy dữ liệu lên app vòng quay trúng thưởng thông qua API
Kết quả trên App.

Cần tư vấn, hỗ trợ gì thêm vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công, iClick.

mini-game vòng quay may mắn phần mềm app quay trúng thưởng vòng quay trúng thưởng iclick livestream pro app vòng quay may mắn api ứng dụng

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 25/02/21 12:51 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 4,714

Hãy là người đầu tiên viết bình luận