Không mở được iClick lỗi has stopped working

Mở iClick lên bị lỗi như sau:

Lỗi không mở được iClick

Lỗi khi mở iClick iClick has stopped working.

Lỗi không mở được iClick

Xổ ra để xem chi tiết lỗi trong trường hợp lỗi System..Configuration thì tiến hành các bước dưới để khắc phục.

Lỗi không mở được iClick

Vào Start%temp% để vào thư mục Temp của windows.

Lỗi không mở được iClick

Thư mục Temp của windows.

Lỗi không mở được iClick

Vào folder Local tìm thư mục iClick hoặc iClick_Seo_Solutions để xóa.

Lỗi không mở được iClick

Xóa các thư mục lưu settings của phần mềm iClick.

Sau khi các thư mục lưu biến settings bị xóa thì phần mềm sẽ lấy lại các biến settings mặc định nên sẽ không gây lỗi.

Cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Thân ái, quanly.

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 24/09/15 13:43 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 6,924

Bài viết liên quan

Hãy là người đầu tiên viết bình luận