Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: 1.0.6.5

Các phiên bản cũ từ 1.0.6.5 không mở được iClick

Các phiên bản quá cũ sẽ không mở được iClick. Vui lòng xóa ra cài lại iClick hoặc update lên phiên bản mới nhất để sử dụng iClick bình thường. Chi tiết xem ở đây...

Tác giả: quanly | Lúc: 11/09/15 09:44 | Lần sửa cuối: 11/09/15 09:44

Có nên update iClick không?

Nhiều thành viên vẫn đang sử dụng những phiên bản iClick rất cũ. iClick sẽ không hỗ trợ cho những phiên bản này vì vậy iClick mong muốn mọi người hãy update lên những phiên bản mới hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/09/15 00:05 | Lần sửa cuối: 11/09/15 00:05

Cập nhật phần mềm seo iClick phiên bản 1.0.6.5

Cập nhật phần mềm seo iClick phiên bản 1.0.6.5. Yêu cầu mọi thành viên đều đọc và hiểu nội dung của bài viết này.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/03/15 00:06 | Lần sửa cuối: 23/03/15 00:06