Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: cài đặt google analytics

Cách thêm quản trị viên cho Google Analytics (GA)

Hướng dẫn cách thêm tài khoản quản trị cho Google Analytics để xem báo cáo, thống kê.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/08/17 17:00 | Lần sửa cuối: 23/08/17 17:00

Vì sao lượng truy cập của bạn trong Google Analytics bị chậm lại

Vì sao lượng truy cập của bạn trong Google Analytics bị chậm lại

Tác giả: quanly | Lúc: 26/05/17 08:50 | Lần sửa cuối: 26/05/17 08:50

Google Analytics không cập nhật thống kê realtime ngày 8/9/2016

Google Analytics bảo trì một số dịch vụ vì vậy các báo cáo realtime không chạy được. Thông báo lỗi và chờ đợi khôi phục: Resource is not available. Please try again later. One or more of the services on which we depend is unavailable. Please try again later after the service has had a chance to recover.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/09/16 08:48 | Lần sửa cuối: 08/09/16 08:48

Gắn Google Analytics (GA) để theo dõi website

Hướng dẫn gắn Google Analytics (GA) và website để theo dõi traffic, tìm kiếm, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 04/05/16 15:29 | Lần sửa cuối: 04/05/16 15:29