Cách thêm quản trị viên cho Google Analytics (GA)

Hướng dẫn cách mời thêm người quản trị cho Google Analytics.

Website bạn có nhiều người người quản trị hoặc bạn cần chia sẻ quyền xem một vài báo cáo truy cập từ Google Analytics thì bạn phải thêm người quản trị. Cách làm chi tiết như sau:

Đăng nhập quyền quản trị cao nhất của Google Analytics.

Cách mời quản trị GA

Chọn nút Settings để vào trang cài đặt Google Analytisc của website hiện hành.

Cách mời quản trị GA

Chọn User Management/Quản lý người dùng.

Cách mời quản trị GA

Danh sách các người quản trị hiện tại và quyền của họ.

Cách mời quản trị GA

Mời một người mới thông qua email: 1/nhập email người cần mời; 2/phân quyền cho người đó làm được gì, xem được gì; 3/gửi lời mời.

Cách mời quản trị GA

Cách xóa tài khoản ra khỏi danh sách quản trị.

Chúc bạn thành công, iClick.

google analytics cài đặt google analytics thêm quản trị viên

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 23/08/17 17:00 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 11,690

Hãy là người đầu tiên viết bình luận