Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: cài đặt iclick

Tùy chỉnh các công cụ mở kèm iClick

Một số thành viên không muốn mở View MXH khi mở iClick thì có thể cài đặt lai cấu hình như sau

Tác giả: quanly | Lúc: 02/08/17 16:11 | Lần sửa cuối: 02/08/17 16:11

Không cài được iClick từ bản cài đặt có thể tải bản Portable iClick

Chạy bản Portable iClick trong trường hợp không cài đặt được iClick từ gói cài đặt.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 16:16 | Lần sửa cuối: 14/04/17 16:16

Cài đặt iClick từ gói cài đặt gặp lỗi

Cách xử lý khi cài đặt iClick từ gói cài đặt gặp lỗi: Called RunScript when not marked in process.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/04/17 11:29 | Lần sửa cuối: 11/04/17 11:29

Cài đặt từ gói cài đặt (setup) của iClick gặp lỗi, quá trình cài đặt thất bại

Không cài đặt được các phần mềm, công cụ của iClick từ gói cài đặt. Cách xử lý, khắc phục...

Tác giả: quanly | Lúc: 24/02/17 17:01 | Lần sửa cuối: 24/02/17 17:01

Bộ cài đặt iClick có giao diện mới

Thông báo thay đổi bộ cài đặt iClick về giao diện. Thân thiện hơn, đẹp hơn, nhấn mạnh thương hiệu iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/11/16 15:09 | Lần sửa cuối: 26/11/16 15:09

Hướng dẫn gỡ (xóa) iClick ra khỏi máy tính

Hướng dẫn các cách xóa, gỡ, remove, uninstall iClick ra khỏi máy tính của bạn. Lưu ý sau khi xóa tài khoản iClick của bạn không bị ảnh hưởng.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/07/16 13:38 | Lần sửa cuối: 13/07/16 13:38

Kiểm tra và cài đặt .NET 3.5 SP1 cho iClick

Hướng dẫn cài đặt .NET 3.5 SP1 khi không khởi động được iClick hoặc mở iClick báo lỗi.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/06/15 17:19 | Lần sửa cuối: 10/06/15 17:19