Tùy chỉnh các công cụ mở kèm iClick

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm tăng view Traffic Exchange iClick


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.6
Lần cuối cập nhật: 25/04/2024 18:17
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Bộ phần mềm tăng view cho website tổng hợp gồm có: ViewLink, Click Backlink, Click Keyword, View MXH.

Xem chi tiết

Trong phiên bản cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.8 phần mềm view MXH được mặc định khởi động chung với iClick. Như vậy mở iClick lên nếu mặc định thì sẽ có các công cụ sau được chạy:

- View Link
- Click BackLink
- Click Keyword
- View MXH

Trong đó View Link và Click Backlink được tích hợp sẵn trong iClick còn Click Keyword và View MXH là hai phần mềm mở độc lập với bộ iClick.

Không chạy phần mềm view MXH

Click BackLink và ViewLink được tích hợp trong iClick.

Không chạy phần mềm view MXH

Click Keyword chạy độc lập.

Không chạy phần mềm view MXH

View MXH chạy độc lập.

Bạn có thể cài đặt lại cấu hình này từ phần mềm iClick để tùy chọn mở một vài công cụ mong muốn bằng cách sau:

Không chạy phần mềm view MXH

Từ phần mềm iClick vào mục Thông tin > Cấu hình.

Không chạy phần mềm view MXH

Trong cấu hình chọn check các công cụ mở kèm với iClick xong bấm Lưu lại.

Trân trọng, iClick.

iclick viewlink click backlink cài đặt iclick click keyword view mxh 1.0.8.8 cấu hình iclick

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 02/08/17 16:11 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 8,995

Hãy là người đầu tiên viết bình luận