Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: cài đặt sms pro

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sync Everything trên điện thoại Android

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sync Everything trên điện thoại Android để: - Đồng bộ dữ liệu máy tính và điện thoại - Kết nối với phần mềm SMS Marketing hoặc SMS Pro của iClick để gửi tin nhắn hàng loạt, tự động, hẹn giờ

Tác giả: quanly | Lúc: 21/10/19 11:18 | Lần sửa cuối: 21/10/19 11:18

Hướng dẫn mở windows firewall cho điện thoại kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính

Hướng dẫn mở tường lửa cho ứng dụng trên điện thoại kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/08/19 20:32 | Lần sửa cuối: 08/08/19 20:32

Hướng dẫn lên chiến dịch gửi SMS hẹn giờ với phần mềm SMS Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 05/08/19 21:30 | Lần sửa cuối: 05/08/19 21:30

Hướng dẫn cài ứng dụng SMS Pro cho điện thoại Android từ file APK

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng SMS Pro từ file APK. Xử lý khi gặp trường hợp Ứng dụng chưa được cài đặt. Cài đặt xong thì tiến hành cấp quyền và có thể kết nối với phần mềm SMS Pro trên máy tính để sử dụng ngay.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/08/19 21:29 | Lần sửa cuối: 05/08/19 21:29