Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: chốt đơn live tiktok

Cài đặt chế độ không hạn chế sử dụng pin cho ứng dụng TT Live Printer

Ở chế độ không hạn chế sử dụng pin ứng dụng TikTok Live Printer sẽ được chạy ngầm lâu hơn mỗi khi thoát ứng dụng hạn chế tình trạng bị ngưng quá trình lấy bình luận dẫn tới lấy thiếu bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/03/24 15:01 | Lần sửa cuối: 05/03/24 15:01

Chuyển đổi app Tik Printer sang TT Live Printer

Hướng dẫn chuyển đổi app Tik Printer sang app mới TT Live Printer. Cách tải app mới và cách để chuyển dữ liệu từ cũ sang mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/01/24 10:03 | Lần sửa cuối: 13/01/24 10:03

Phần mềm chốt đơn livestream Tiktok

Giới thiệu phần mền chốt đơn Livestream trên Tiktok. Hỗ trợ đẩy đủ, chuyên nghiệp và nhanh chóng cho quá trình chốt đơn bán hàng livestream trên TikTok.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/10/21 23:02 | Lần sửa cuối: 09/10/21 23:02