Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: chuyển trạng thái đơn hàng

Quét mã vạch đơn hàng để chuyển trạng thái

Hướng dẫn sử dụng tính năng quét mã vạch để tìm kiếm lại đơn hàng, đồng thời có thể thực hiện thêm các thao tác đi kèm như: chuyển trạng thái, in đơn, in phiếu ship

Tác giả: quanly | Lúc: 03/11/19 18:04 | Lần sửa cuối: 03/11/19 18:04

Hướng dẫn gộp đơn, gọi điện chốt đơn

Hướng dẫn thực hiện chốt đơn bằng điên thoại, gộp đơn hàng lẻ tẻ cùng một khách hàng, gom hàng, đóng gói, ... trên phần mềm Live Stream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/08/18 11:44 | Lần sửa cuối: 21/08/18 11:44

Trạng thái đơn hàng trong phần mềm Live Stream Pro

Giải thích các trạng thái đơn hàng trong phần mềm LiveStream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/08/18 16:02 | Lần sửa cuối: 20/08/18 16:02