Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: đăng ký freshdesk

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk 1.0.9.2

Cập nhật phần mềm Send Email Freshdesk, gửi email thông qua API.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/01/18 09:07 | Lần sửa cuối: 03/01/18 09:07

Hướng dẫn khai báo sender email cho Freshdesk

Hướng dẫn tạo thêm email support (sender email) cho tài khoản Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/01/18 11:32 | Lần sửa cuối: 02/01/18 11:32

Hướng dẫn tạo Domain Freshdesk để gửi email marketing

Cách tạo Freshdesk Account: Domain, Email Login, Password Login để khai báo với phần mềm gửi email marketing: Send Email Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/01/18 10:08 | Lần sửa cuối: 02/01/18 10:08

Mua tài khoản Freshdesk để chạy email marketing

Hướng đẫn đăng ký và nâng cấp gói tài khoản Freshdesk. Sau khi đã nâng cấp gói thành công bạn có thể sử dụng phần mềm Send Email Freshdesk để gửi không giới hạn và tỉ lệ inbox cao để bắt đầu chiến dịch gửi email của mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 13:52 | Lần sửa cuối: 19/07/17 13:52