Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: email marketing với amazon ses

Amazon SES hạn chế đăng ký từ Việt Nam

Nguyên nhân Amazon SES thường từ chối đăng ký đến từ IP của Việt Nam.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/08/17 11:18 | Lần sửa cuối: 17/08/17 11:18