Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: ga

Google Analytics không cập nhật thống kê realtime ngày 8/9/2016

Google Analytics bảo trì một số dịch vụ vì vậy các báo cáo realtime không chạy được. Thông báo lỗi và chờ đợi khôi phục: Resource is not available. Please try again later. One or more of the services on which we depend is unavailable. Please try again later after the service has had a chance to recover.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/09/16 08:48 | Lần sửa cuối: 08/09/16 08:48

Thay đổi website cần theo dõi trong Google Analytics (GA)

Trong giao diện của Google Analytis mới có nhiều người chưa quen cách thay đổi qua lại giữa các website. Sau đây là hướng dẫn chi tiết để bạn làm việc này.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/07/16 21:10 | Lần sửa cuối: 21/07/16 21:10

Gắn Google Analytics (GA) để theo dõi website

Hướng dẫn gắn Google Analytics (GA) và website để theo dõi traffic, tìm kiếm, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 04/05/16 15:29 | Lần sửa cuối: 04/05/16 15:29