Thay đổi website cần theo dõi trong Google Analytics (GA)

Google Analytics ra mắt giao diện mới

Google Analytics(GA) vừa cập nhật giao diện mới. Hệ thống menu, bar trong giao diện mới phẳng nhìn đẹp và chuyên nghiệp hơn so với giao diện cũ.

Thay đổi website trong Google Analytisc mới

Logo và hệ thống menu trong giao diện mới phẳng nhìn đẹp hơn giao diện cũ.

Thay đổi website trong Google Analytisc mới

Notifications cũng thay đổi so với giao diện cũ.

Thay đổi website trong Google Analytisc mới

Điều hướng tốt hơn trong Notiffications mới.

Thay đổi website trong Google Analytisc mới

Các công cụ cần thiết cho một webmaster.

Làm sao đổi website cần theo dõi trong Google Analytics mới khi bạn quản lý nhiều website?

Một khó khăn mà nhiều người gặp phải đó là cách đổi trang web cần thống kê mỗi khi bạn quản lý nhiều trang web khác nhau trong cùng một tài khoản. Khác với giao diện cũ, ở giao diện mới bạn làm như sau:

Thay đổi website trong Google Analytisc mới

Bấm vào website đang theo dõi.

Thay đổi website trong Google Analytisc mới

Bấm vào nút tìm kiếm.

Thay đổi website trong Google Analytisc mới

Gõ trang web cần theo dõi. Bấm Enter khi tìm thấy kết quả.

Thay đổi website trong Google Analytisc mới

Vây là bạn đã chuyển thành công từ theo dõi trang web này sang trang web khác.

Thân ái, iClick.

 

google analytics ga

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 21/07/16 21:10 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 7,938

Hãy là người đầu tiên viết bình luận