Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: gói cài đặt iclick

Hướng dẫn xử lý khi update phần mềm không được

Hướng dẫn cách nâng cấp/update và xử lý lỗi khi nâng cấp/update phần mềm thuộc hệ thống iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/09/18 12:20 | Lần sửa cuối: 15/09/18 12:20

Cài đặt iClick từ gói cài đặt gặp lỗi

Cách xử lý khi cài đặt iClick từ gói cài đặt gặp lỗi: Called RunScript when not marked in process.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/04/17 11:29 | Lần sửa cuối: 11/04/17 11:29

Cài đặt từ gói cài đặt (setup) của iClick gặp lỗi, quá trình cài đặt thất bại

Không cài đặt được các phần mềm, công cụ của iClick từ gói cài đặt. Cách xử lý, khắc phục...

Tác giả: quanly | Lúc: 24/02/17 17:01 | Lần sửa cuối: 24/02/17 17:01