Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: gửi email inbox cao

Phần mềm gửi Email SendGrid Pro

Phần mềm gửi email marketing SendGrid Pro gửi thông qua dịch vụ gửi email uy tín hàng đầu SendGrid. Với những cải tiến, rút gọn và Việt hóa giúp bạn tiến hành email marketing dễ dàng và hiệu quả.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/04/18 17:22 | Lần sửa cuối: 04/04/18 17:22

Mua tài khoản Freshdesk để chạy email marketing

Hướng đẫn đăng ký và nâng cấp gói tài khoản Freshdesk. Sau khi đã nâng cấp gói thành công bạn có thể sử dụng phần mềm Send Email Freshdesk để gửi không giới hạn và tỉ lệ inbox cao để bắt đầu chiến dịch gửi email của mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 13:52 | Lần sửa cuối: 19/07/17 13:52

Freshdesk là gì?

Freshdesk.com là hệ thống cung cấp dịch vụ khách hàng đám mây. Giúp các doanh nghiệp quản lý tốt nhân viên và hỗ trợ tốt khách hàng của mình. Có thể sử dụng Freshdesk để gửi email marketing chăm sóc khách hàng với các công cụ của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/07/17 17:23 | Lần sửa cuối: 14/07/17 17:23

Hình thức gửi trả phí INBOX cao với Email Marketing iClick

Dịch vụ gửi email tỉ lệ inbox cao, hỗ trợ lọc email chết, tư vấn soạn nội dung tránh SPAM, gửi nhanh, gửi nhiều, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 27/06/17 16:13 | Lần sửa cuối: 27/06/17 16:13