Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: gửi email marketing freshesk

Hướng dẫn khai báo sender email cho Freshdesk

Hướng dẫn tạo thêm email support (sender email) cho tài khoản Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/01/18 11:32 | Lần sửa cuối: 02/01/18 11:32