Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gửi tin nhắn sms hàng loạt

Hướng dẫn lên chiến dịch gửi SMS hẹn giờ với phần mềm SMS Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 05/08/19 21:30 | Lần sửa cuối: 05/08/19 21:30

Gửi tin nhắn SMS Marketing mà tin nhắn không đi

Gửi tin nhắn bằng phần mềm SMS Marketing nhưng tin nhắn không đi, phần mềm báo thành công, điện thoại báo lỗi, số dư tài khoản không trừ đủ. Hướng dẫn cách gửi tin nhắn hạn chế bị chặn bởi nhà mạng.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/04/18 00:10 | Lần sửa cuối: 22/04/18 00:10