Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: kết nối điện thoại

Hướng dẫn kết nối điện thoại Android với phần mềm SMS Pro

Hướng dẫn kết nói ứng dụng SMS trên điện thoại android với phần mềm SMS trên máy tính để đồng bộ dữ liệu và lên chiến dịch gửi tin nhắn hẹn giờ.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/07/19 12:07 | Lần sửa cuối: 30/07/19 12:07

Kết nối phần mềm Live Stream Pro với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối phần mềm LiveStream Pro với điện thoại Android để gọi điện chốt đơn, xin địa chỉ, chăm sóc khách hàng. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian không cần phải bấm từng SĐT để gọi. Tính năng chỉ hỗ trợ điện thoại Android.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/08/18 11:14 | Lần sửa cuối: 21/08/18 11:14

Lỗi không kết nối với điện thoại để gửi SMS Marketing

Xử lý lỗi gặp phải khi tiến hành kết nối phần mềm SMS Marketing với điện thoại.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/10/17 10:05 | Lần sửa cuối: 23/10/17 10:05