Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: không kết nối được server iclick

VPS nước ngoài không vào được iClick (12/2017-01/2018)

Thông báo chính thức về sự cố những thành viên sử dụng VPS đặt ở nước ngoài để chạy iClick không truy cập được hoặc bị gián đoạn, gặp lỗi kết nối server khi chạy các công cụ của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/01/18 16:51 | Lần sửa cuối: 11/01/18 16:51

Sự cố không kết nối được iClick vào tối mặt trăng to nhất

Sự cố không kết nối được Server iClick trong khi mạng vẫn có, duyệt các web khác vẫn bình thường tối thứ 2 ngày 14/11/2016. Nguyên nhân và cách khắc phục tạm thời.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/11/16 22:06 | Lần sửa cuối: 14/11/16 22:06

Khắc phục sự cố không vào được iClick sau khi iClick chuyển Server

Sau khi iClick chuyển server một số thành viên không vào được vì file hosts của máy tính đó vẫn trỏ về server cũ sau đây là cách khắc phục sự cố.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/16 10:22 | Lần sửa cuối: 19/07/16 10:22