Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: không lấy đủ bình luận facebook

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Get Comment Facebook

Phần mềm Get Comment Facebook của iClick dùng để quét danh sách bình luận của một bài post bất kỳ trên Facebook. Phần mềm dùng cho công việc thu thập dữ liệu từ Facebook như UID, Email, SĐT,... hoặc bán hàng livestream hoặc chơi mini-game.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/09/19 14:36 | Lần sửa cuối: 20/09/19 14:36

Không lấy được bình luận với phần mềm Get Comment Facebook

Hướng dẫn cách lấy bình luận của bài đăng dạng có link phức hợp với phần mềm Get Comment Facebook.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/07/18 15:46 | Lần sửa cuối: 24/07/18 15:46

Phần mềm Get Comment Facebook chỉ lấy được 50 bình luận

Giải thích nguyên nhân phần mềm Get Comment Facebook không lấy đủ bình luận hoặc chỉ lấy được 50 bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/06/18 09:28 | Lần sửa cuối: 12/06/18 09:28

Không lấy đủ số lượng bình luận bài viết Facebook

Hướng giải quyết khi sử dụng phần mềm Get Comment Facebook của iClick để lấy bình luận trên bài đăng Facebook nhưng không lấy đủ số lượng comment.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/17 11:34 | Lần sửa cuối: 08/12/17 11:34