Không lấy đủ số lượng bình luận bài viết Facebook

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Get Comment Facebook


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.5.5
Lần cuối cập nhật: 21/02/2024 13:28
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm lấy bình luận một bài viết bất kỳ trên Facebook.

Xem chi tiết

Bạn sử dụng phần mềm Get Comment Facebook của iClick để lấy bình luận một bài đăng nhưng không lấy đủ số lượng comment. Phải làm sao?

Bạn nên thử cách lấy khác (có 3 cách lấy: TRÌNH DUYỆT, API, REQUEST), dưới đây là một ví dụ khi lấy comment từ bài viết sau:

Không get đủ comment Facebook
Bài viết có khoảng 10.000 bình luận.

Cách lấy bằng API lấy được:

Không get đủ comment Facebook
Lấy bằng API chỉ lấy được 5.000 bình luận.

Lấy bằng trình duyệt:

Không get đủ comment Facebook
Cách lấy bằng trình duyệt.

Không get đủ comment Facebook
Lấy bằng trình duyệt tích hợp cũng chỉ lấy được 5.170 bình luận.

Lấy bằng Request:

Không get đủ comment Facebook
Lấy bằng Request lấy đủ 10.596 bình luận.

Như vậy khi bạn không lấy đủ số lượng bình luận bạn nên thử các cách lấy còn lại. Hiện tại iClick nhận thấy cách lấy bằng Requets tuy hơi khó nhưng thường lấy đủ bình luận. Bạn nên xem bài viết so sánh các cách lấy bình luận của phần mềm Get Comment Facebook để có cách nhìn chính xác.

Video hướng dẫn lấy bình luận bằng Request: https://youtu.be/nQmeaaeLoyQ

Tải phần mềm Get Comment Facebook mới nhất: https://seoiclick.com/Download/GetCommentFacebook_setup.exe

Khi bạn thử hết cả 3 cách mà vẫn không lấy đủ bình luận có nghĩa là chủ của bạn viết đã ẩn bình luận hoặc có nhiều bình luận bị lọc đi bởi Facebook.

Chúc bạn thành công.

get comment facebook lấy bình luận facebook phương pháp lấy bình luận facebook xuất bình luận facebook lấy thiếu bình luận facebook không lấy đủ bình luận facebook

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 08/12/17 11:34 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 5,588

Hãy là người đầu tiên viết bình luận