Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: lấy thiếu bình luận facebook

Phần mềm Get Comment Facebook chỉ lấy được 50 bình luận

Giải thích nguyên nhân phần mềm Get Comment Facebook không lấy đủ bình luận hoặc chỉ lấy được 50 bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/06/18 09:28 | Lần sửa cuối: 12/06/18 09:28

Không lấy đủ số lượng bình luận bài viết Facebook

Hướng giải quyết khi sử dụng phần mềm Get Comment Facebook của iClick để lấy bình luận trên bài đăng Facebook nhưng không lấy đủ số lượng comment.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/17 11:34 | Lần sửa cuối: 08/12/17 11:34