Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm quét địa điểm Local Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.2
Lần cuối cập nhật: 24/07/2023 06:53
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét địa điểm từ Google Maps.

Xem chi tiết

Có 10 bài viết gắn thẻ Tag: local marketing

Thay đổi cách quét địa điểm Google Maps

Thay đổi cách quét địa điểm trên bản đồ Google Maps từ API sang copy trực tiếp từ trình duyệt Google Chrome trong phần mềm Local Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/09/19 10:14 | Lần sửa cuối: 12/09/19 10:14

Google yêu cầu kích hoạt hình thức thanh toán mới cho quét địa điểm

Google yêu cầu người dùng phải kích hoạt hình thức thanh toán mới cho quét địa điểm bằng Place API, bạn cần có thể Visa để kích hoạt thanh toán trên Google. Sau khi kích hoạt thành công hãy thử lại phần mềm Local Marketing để quét địa điểm trên Google Maps

Tác giả: quanly | Lúc: 31/10/18 11:36 | Lần sửa cuối: 31/10/18 11:36

Nâng cấp phần mềm Local Marketing phiên bản 1.1.1.2

Phiên bản 1.1.1.2 cho phép bạn nhập tọa độ để đến vị trí mong muốn, ngoài ra phiên bản mới cho bạn cài đặt thời gian delay giữa hai lần quét để tránh Google chặn.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/10/18 17:01 | Lần sửa cuối: 24/10/18 17:01

Hướng dẫn tạo API Key quét địa điểm trên Google Maps (2018)

Hướng dẫn tạo API Key cho Places API trong Google Console để quét địa điểm doanh nghiệp trên bản đồ Google Maps.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/05/18 11:48 | Lần sửa cuối: 07/05/18 11:48

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh cho Google Console hiện tiếng Pháp

Thay đổi ngôn ngữ cho Google Console.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/17 11:19 | Lần sửa cuối: 08/12/17 11:19

Tiếp thị địa phương - Marketing Places - Local Marketing

Định nghĩa tiếp thị địa phương, local marketing, marketing places

Tác giả: quanly | Lúc: 27/04/17 10:15 | Lần sửa cuối: 27/04/17 10:15

Local Marketing là gì?

Local Marketing là gì? Làm Local Marketing như thế nào?

Tác giả: quanly | Lúc: 27/04/17 09:20 | Lần sửa cuối: 27/04/17 09:20

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Local Marketing iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Local Marketing iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 27/04/17 08:26 | Lần sửa cuối: 27/04/17 08:26

Hướng dẫn tạo Google Places API Key để quét địa điểm

Hướng dẫn chi tiết các tạo Google Places API key để quét địa điểm trên Google Maps với phần mềm Local Marketing iClick. Bạn có thể khai báo nhiều key khác nhau để tăng dung lượng quét trong ngày.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/04/17 23:29 | Lần sửa cuối: 25/04/17 23:29

Phần mềm Local Marketing quét địa điểm trên Google Maps

Phần mềm Local Marketing iClick quét thông tin địa điểm, doanh nghiệp trên bản đồ Google Maps. Thông tin quét được có tên địa điểm, địa chỉ, SĐT, website, ... Bạn có thể quét theo vùng, theo thể loại doanh nghiệp.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/04/17 22:12 | Lần sửa cuối: 25/04/17 22:12