Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: lỗi phần mềm iclick

Khắc phục lỗi Root Element is missing khi mở iClick

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi mở các công cụ của iClick hiện bản lỗi Root Element is missing.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/07/15 00:17 | Lần sửa cuối: 18/07/15 00:17

Không khởi được được iClick và các công cụ. Mở lên báo lỗi liền.

Xử lý lỗi khi không mở được iClick và các công cụ khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/06/15 17:15 | Lần sửa cuối: 26/06/15 17:15

Không sử dụng được Google+ và Youtube vì không hiện khung đăng nhập?

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi không vào được Google+ và Youtube, Khắc phục lỗi không hiện để đăng nhập Google Account.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/02/15 01:56 | Lần sửa cuối: 05/02/15 01:56