Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: lỗi server

Kết nối tới Server iClick chập chờn trưa chiều ngày 01/12/2016

Sự cố server ngày 01/12/2016 làm cho nhiều thành viên bị ảnh hưởng, không kết nối được server, phần mềm báo lỗi Continue, lỗi Time Out, lỗi SQL Server. Nguyên nhân do Server iClick nằm trong dải IP bị sự cố từ nhà mạng VNPT vì vậy mọi người thông cảm chờ đợi đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/12/16 15:26 | Lần sửa cuối: 01/12/16 15:26

Sự cố không kết nối được iClick vào tối mặt trăng to nhất

Sự cố không kết nối được Server iClick trong khi mạng vẫn có, duyệt các web khác vẫn bình thường tối thứ 2 ngày 14/11/2016. Nguyên nhân và cách khắc phục tạm thời.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/11/16 22:06 | Lần sửa cuối: 14/11/16 22:06

Godaddy sập, server iClick vạ lây

Nhà cung cấp tên miền Godaddy sập, server iClick vì thế cũng không kết nối được. Chi tiết và cách khắc phục...

Tác giả: quanly | Lúc: 03/06/16 10:21 | Lần sửa cuối: 03/06/16 10:21

Sự cố server sáng ngày 24/11/2015

Thông báo sự cố server, thành viên vui lòng chờ đợi. Thanks.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/11/15 10:12 | Lần sửa cuối: 24/11/15 10:12