Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: mua tài khoản amazon ses

Amazon SES hạn chế đăng ký từ Việt Nam

Nguyên nhân Amazon SES thường từ chối đăng ký đến từ IP của Việt Nam.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/08/17 11:18 | Lần sửa cuối: 17/08/17 11:18

Kết nối phần mềm gửi email marketing iClick với Amazon SES

Sau khi bạn đã đăng ký và mở giới hạn thành công cho tài khoản Amazon SES bạn cần phải kết nối với phần mềm email marketing để gởi email. Trong bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước tạo user, lấy Access key ID, Secret access, verify email, khai báo với phần mềm, gởi thử một email qua Amazon SES.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/12/16 00:22 | Lần sửa cuối: 10/12/16 00:22

Verify Email Address Amazon SES đã thoát Sandbox thành công

Sau khi đã thoát được sandbox (mở được limit) tài khoản Amazon SES thì xem như quá trình đăng ký hoàn tất, bạn chuyển qua giai đoạn sử dụng - các bước như verify email, gởi email test, kết nối với phần mềm gởi email marketing,... Sử dụng hợp lý và cẩn thận để tránh bị khóa tài khoản.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/16 09:02 | Lần sửa cuối: 08/12/16 09:02

Các bước đăng ký Amazon SES - Request a Sending Limit Increase - Phần II

Hướng dẫn mở limit cho tài khoản Amazon SES - Request a Sending Limit Increase.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/11/16 17:07 | Lần sửa cuối: 18/11/16 17:07

Các bước đăng ký Amazon SES - Phần I

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Amazon AWS để sử dụng dịch vụ Amazon SES. Hướng dẫn chi tiết từng bước, rõ ràng dễ hiểu. Chúc các bạn đăng ký tài khoản Amazon SES thành công.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/11/16 16:50 | Lần sửa cuối: 18/11/16 16:50