Các bước đăng ký Amazon SES - Request a Sending Limit Increase - Phần II

Your Amazon SES Sending Limits

>>Các bước đăng ký Amazon SES - Phần I.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Sau khi bạn thành công các bước đăng ký AMAZON như Verify số điện thoại, xác minh VISA, đăng ký SES...  Bạn vào được AMAZON SES vậy đã hoàn tất chưa?

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Đã vào được Amazon SES.

Chưa còn một bước quan trọng, khó nhất và cuối cùng đó là xin Amazon mở limit cho tài khoản SES(Request a Sending Limit Increase). Nếu bạn chưa vượt qua bước này tài khoản vô nghĩa. Vì sao lại vô nghĩa?

- Vì chỉ gởi được 200 email một ngày.
- Và chỉ gởi được những email đã đăng ký.

Bước Request a Sending Limit Increase là bước khó nhất vì bạn phải nhập một loạt thông tin cùng với một nội dung trình bày bằng tiếng Anh ghi rõ bạn cần gởi email số lượng lớn để làm gì? và chứng minh được bạn không sử dụng Amazon SES để SPAM.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Dưới đây là chi tiết các bước để bạn gởi một Yêu cầu. Sau khi Yêu cầu gởi đi bạn phải chờ đợi để được xét duyệt.

Cách gởi yêu cầu xin mở Limits Amazon SES

Vào dịch vụ Amazon SES để bắt đầu:

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Chọn Sending Statistics > Chọn Request a Sending Limit Increase.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Trang web sẽ đưa bạn đến Support Center (Trung tâm hỗ trợ) để viết đơn xin Amazon mở giới hạn gởi email.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Chọn những mục như trên. Lưu ý trong ô New limit value bạn cần nhập số lượng email mong muốn gởi trong 24 giờ. Bạn có thể nhập 10.000 hay 50.000 nếu càng thấp thì càng dễ chấp nhận hơn.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Chọn thể loại email bạn muốn gởi.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Có các thể loại sau. Bạn nên chọn đúng thể loại mình sẽ gởi.

Transactional: Giao Dịch
Systeml notifications: Thông báo hệ thống
Subscription: Gởi cho những người đăng ký nhận email
Marketing: Gởi quảng cáo
Other: Khác

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Nhập link website và chọn Yes, Yes Yes cho ba mục lựa chọn tiếp theo - có ý nghĩa như là mình sẽ chấp nhận điều khoản không gởi SPAM.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Điền đầy đủ như trên lưu ý với nội dung trình bày bằng tiếng Anh và phù hợp với lĩnh vực kinh doanh bạn đã trình bày ở trên.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Sau khi submit thành công bạn sẽ thấy tóm tắt về nội dung hỗ trợ mà bạn yêu cầu.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Sau khi bạn gởi sẽ nhận ngay một email nhưng đây không phải email trả lời kết quả đâu mà chỉ là email thông báo là phía Amazon đã nhận được yêu cầu và đang xử lý.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Tới bước này bạn cần chờ đợi Amazon SES TEAM trả lời thường mất 1 tới 2 ngày, nội dung trả lời cũng được gởi về email cho bạn.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Trường hợp email Amzon gởi lại thông báo đã thành công, tài khoản bạn đã được mở limit.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

Một mẫu email thất bại.

Hướng dẫn mở limit Amazon SES

>>Bắt đầu sử dụng AMAZON SES sau khi đã đăng ký thành công, đã mở LIMIT.
>>Làm gì khi AMAZON SES từ chối mở LIMIT?

Trân trọng, iClick.

amazon ses đăng ký amazon ses hướng dẫn đăng ký amazon ses mua tài khoản amazon ses bán tài khoản amazon ses request a sending limit increase mở limit cho tài khoản amazon ses

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 18/11/16 17:07 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 7,595

Hãy là người đầu tiên viết bình luận